Loading...
Privacyverklaring2018-09-25T13:58:45+00:00

Eenmaal, andermaal…

Nee hoor, we gaan uw gegevens niet doorverkopen, integendeel. De website reemdesign.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door ReemDesign statutair gevestigd te Voerendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 60318767. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

ReemDesign garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt ReemDesign gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). ReemDesign gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van ReemDesign van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht ReemDesign rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij ReemDesign, Tenelenweg 87, 6367 VS te Voerendaal of per e-mail aan info@reemdesign.nl met als onderwerp “privacybeleid”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Waarom heeft ReemDesign deze gegevens nodig

ReemDesign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan ReemDesign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ontwerptechnische en web-gerelateerde dienstverlening.

Hoelang ReemDesign gegevens bewaart

ReemDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

ReemDesign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ReemDesign worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ReemDesign gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

ReemDesign heeft Google geen toestemming gegeven om via ReemDesign verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens verwijderen?

ReemDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ReemDesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als uw meer informatie wenst over de beveiliging van door ReemDesign verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail naar info@reemdesign.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten: Tenelenweg 87, 6367 VS te Voerendaal.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Contact

reemdesign.nl is een website van ReemDesign. ReemDesign is als volgt te bereiken:

Postadres: Tenelenweg 87, 6367 VS  Voerendaal
Vestigingsadres: Tenelenweg 87, 6367 VS  Voerendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60318767
Telefoon: 06 121 467 28
E-mailadres: info@reemdesign.nl